ППЭ,НПЭ металлизир.или фольга+липкий слой

            Утеп. НПЭ 8мм. фольгир.+лип. слой 1.2м 00000008886
            Утеп. под обои EcoHeat 3мм 14х0,75 00000005931
            Утеп. под обои EcoHeat 5мм 14х0,5 УТ000014306
            Утеп. ППЭ 3мм. мет.+лип.слой 1м. (30м) 00000006097
            Утеп. ППЭ 4мм. мет.+лип.слой  1м (20м) 00000006810
            Утеп. ППЭ 5мм. мет.+лип.слой  1м (20м) 00000002687
            Утеп. ППЭ 8мм. мет.+лип.слой 1м VP D LM 4008 00000006564